Liên hệ
Phòng Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh
Phòng C904 - Lầu 9 - 280 An Dương Vương, P.4, Q.5
Email: phongcntt@hcmup.edu.vn
ĐT: (08) 38352020 - 166